Svensk kärnkraft

Kärnkraft och kärnkraftverk i Sverige

Kärnkraftverken har sedan länge ansvarat för cirka 40% av elproduktionen i Sverige. Vattenkraft, kärnkraft och vindkraft bidrar nästan tillsammans till en helt utsläppsfri produktion av elektricitet.

Hur fungerar ett kärnkraftverk?
Man kan sammanfattat säga att kärnkraftverkets reaktor producerar el genom klyvning av atomkärnor, vilket frigör energi som bidrar till förångning av vatten, som i sin tur snurrar turbinen i en generator.

Byggandet av kärnkraft i Sverige
Under 1970 och 1989-talen började man bygga kärnkraftverk i stor skala. Sedan 1972 har Oskarshamn 1 varit i drift. Sveriges yngsta reaktor togs i drift år 1895 och kallas för Forsmark 3. Sammanlagt finns det nio aktiva reaktorer i drift på Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Våra kärnkraftverk är strategiskt utplacerade i de södra delarna av Sverige. Anledningen är att majoriteten av Sveriges befolkning bor där, vilket innebär att elbehovet är som störst i södra Sverige. Elektriciteten som produceras av kärnkraftverk är en färskvara och förbrukas omedelbart. Av naturvetenskapliga skäl befinner sig de mest energiproducerande vattenkraftverken i norra delar av landet, för att balansera elnätet tillsammans med kärnkraftverk.

Många länder berömmer Sverige för gott ledarskap i den skandinaviska miljödebatten, där Sverige har främjat svensk exportering av klimatvänlig elektricitet till grannländer, exempelvis Norge som annars hade investerat på fossila bränslen som olja, kol och naturgas för elproduktionen.

Avveckling av kärnkraftverk i Sverige
Sverige har som mest haft 12 reaktorer i drift. För några år sedan bestämde riksdagen att avveckla Barsebäcksverkets två reaktorer, genom politiska beslut. Dock berodde avvecklingen inte på förändring av tekniska och marknadsmässiga förutsättningar.

Oskarshamn 2 är trillingreaktorn med kärnkraftverket Barsebäck 1 och 2 och kommer enligt politiska beslut inte återstartas, vilket har kritiserats eftersom blocket har genomgått flera år av modernisering, uppgradering av säkerhet samt investering på effekthöjning. Dock har ägaren av kraftverket bestämt att inte återuppta driften med tanke på låga elpriser, för att inte nämna skattemässigt dåliga förhållanden.

Man har bestämt att avveckla ytterligare tre svenska kärnkraftverk fram till år 2020, på grund av att många har protesterat mot kärnkraftverk i Sverige. Oskarshamn ska avvecklas under sommaren 2017, Ringhals 2 år 2019 och sist men inte minst Ringhals 1 år 2020.